WWZ-check

Sinds 1 juli jl. is de Wet Werk en Zekerheid geheel van kracht. Deze wet zorgt voor een omvangrijke wijziging van het arbeids- en ontslagrecht. Wilt u weten wat de gevolgen voor uw organisatie zijn of een documentencheck laten uitvoeren om te beoordelen of alle documenten en contracten nog wel juist zijn in de zin van de WWZ? 

MR Juristen kan dat voor u doen. Een mail naar info@mr-juristen.nl is genoeg om nadere informatie op te vragen.